Gartnerforbundet la frem et tydelig budskap i dagens høring om statsbudsjettet på Stortinget. - Avgifter på naturgass og LPG virker mot sin hensikt, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Mandag 25. oktober var NGF vært Stortinget og la fram et tydelig budskap i høring om statsbudsjettet i  Næringskomiteen på Stortinget. Forslaget om innføring av CO2-avgift på naturgass og LPG vil virke mot sin hensikt, og må reverseres. Veksthusnæringen har ambisjoner om å bli klimanøytral, og er i dag 67% fornybar. Veien mot målet er en annen enn via avgifter og dette har vi forklart på Stortinget i dag, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Også Stortingets energi- og miljøkomite har hatt åpen høring om samme sak, 29. oktober. NGFs nestleder Sidsel Bøckman la vekt på at fritaket for CO2-avgift på gass opprettholdes for at gartnerne skal ha mulighet til å jobbe videre med nødvendige omstillinger. Innovasjon og investeringer er avhengig av god lønnsomhet i bedriftene, og helt nødvendig for at de skal kunne videreutvikle grøntnæringen og verdiskapning.

NGF jobber for å reversere forslaget om CO2 avgift

Etter at forrige regjering la frem et statsbudsjett med forslag om CO2- avgift på naturgass og LPG har vi jobbet for å reversere forslaget. Vi har også sendt brev til Landbruks- og matministeren og Finansministeren samt gitt skriftlige innspill til Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen.