Regjeringen har bevilget 500 mill. kroner til en midlertidig strømstøtteordning for veksthusnæringen. Det er nå mulig å søke støtte hos Landbruksdirektoratet. Fristen er 17. februar for første utbetalingsrunde. Siste frist er 15. mai.

Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2022, og bevilget 500 mill. kr til en midlertidig strømstønadsordning for jordbruks- og veksthusnæringen som følge av ekstraordinære strømutgifter, jf. Innst. 148 S (2021-2022). Ordningen vil bli fulgt opp av regjeringen.

Ordningen vil bli innrettet på samme måte som strømstønadsordningen som er innført for husholdninger.

Alle som driver veksthusproduksjon og jordbruk må registrere målepunktene knyttet til produksjonen på Landbruksdirektoratets sider.

Du må også fylle fylle inn skjema med innlogging via Altinn. Frist for første utbetalingsrunde er 17. februar. Siste frist er 15. mai.

Flere spørsmål og svar finner du på Landbruksdirektoratets nettsider. 

Kontaktperson i NGF: Sidsel Bøckman, mobil 922 17 461