Regjeringen har lagt fram proposisjon om en midlertidig strømstønadsordning for jordbruks- og veksthusnæringen som følge av ekstraordinære strømutgifter (Prp. 56 2021-2022).

Ordningen som foreslås av regjeringen omfatter foretak i jordbruks- og veksthusnæringen på samme måte som strømstønadsordningen for husholdninger. Forslag til midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringen er sendt på høring. Det foreslås at alle som omfattes av ordningen skal registrer målerpunkt-ID i et egenerklæringsskjema som Landbruksdirektoratet skal utvikle. Ut fra dette vil forbruk og pris hentes fra nettselskap og Nordpool og utbetaling av kompensasjon utbetales fra Landbruksdirektoratet til det enkelte foretak. NGF følger opp videre, og vil gi høringssvar på forskriften. Fristen for høringen er 7. februar. Dersom du ønsker å gi oss innspill i forkant ber vi om dette innen torsdag 3. februar.

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13

Kontaktperson: Sidsel Bøckman, sidselb@gartnerforbundet.no tlf: 92 21 74 61