Regjeringen forlenger strømstøtten med ett år - ut mars 2023. - Veldig bra for næringen, men vi etterlyser at ordningen også gjelder for lager og pakkerier, sier NGFs generalsekretær.

Regjeringen gjør det klart i en pressemelding at også landbruk og veksthus skal være inkludert i ordningen.

– Helt nødvendig i dagens situasjon og en god nyhet for næringen. Den vil bidra til bedre forutsigbarhet, sier NGF s generalsekretær Katrine Røed Meberg.

-Vi har bedt regjeringen om utvidelse og forlengelse av ordningen. Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for utvidelse for lager og pakkerier ennå. Vi har tatt opp behovet for økonomisk støtte til veksthus som må benytte gass der strømnettet ikke har kapasitet. For å opprettholde norsk mat og grøntproduksjon er det helt nødvendig da gassprisen er ekstremt høy, understreker Meberg.

Den midlertidige strømstøtteordningen fungerer slik at strømkundene får en direktestøtte over nettleien. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, så vil staten kompenserer 80 prosent av prisen over dette nivået.

Husholdningene får støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller kraftleverandøren. Departementet foreslår ingen endringer av ordningens utforming.

Regjeringen vil også forlenge strømstøtteordningene under Landbruks- og matdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet til og med mars 2023.

Les hele pressemeldingen.