Etter omgjøring av bortvisningsforskriften kan nå flere EØS-borgere komme til Norge. Per 17. april begynner også UDI å behandle visumsøknader, men ingen innreisetillatelser vil bli gitt med det første.

Mange grøntprodusenter henter hver sommer inn arbeidere fra land utenfor EU. Anslagsvis 3000 personer har kommet fra land som Vietnam og Ukraina.

Regjeringen har nå avklart at det ikke vil bli utstedt innreisetillatelse til såkalte tredjelandsborgere i tida som kommer. Dette får store konsekvenser for grøntprodusentene, som hadde planlagt sesongen ut fra at de skulle ha tilgang på disse arbeiderne. Mange har arbeidet i Norge i mange sesonger og har spesialkompetanse på grøntproduksjon. Nå er alternativene tilgjengelig norsk arbeidskraft, samt arbeidskraft fra EU. Samtidig løsnes det på kravet for EØS-borgere som vil komme til Norge for å arbeide.

– For mange produsenter er det en prekær situasjon med hensyn til mangel på kompetent arbeidskraft, og beslutningen om at sesongarbeidere fra 3. land ikke får komme til Norge setter disse produsentene i en svært vanskelig situasjon. NGF fortsetter å jobbe for å finne løsninger, og med å tydeliggjøre behovet for nødvendige avklaringer og kompenserende tiltak fra myndighetene, forteller Gartnerforbundets generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Personvern og cookies