Bondeorganisasjonene krever 11, 5 milliarder i årets jordbruksoppgjør. Bondeorganisasjonene vil ta det meste over budsjett og ikke ved økte matvarepriser.

Leder i Norges Bondelag Bjørn Grimming og leder i Norges Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff la i dag fram kravene på vegne av jordbruksorganisasjonene til staten. De krever 11, 5 millarder kroner som er en betydelig økning fra fjorårets krav som da var 2, 1 milliarder kroner.

-Dette er et historisk krav i en historisk tid, sa Bondelagets leder Bjørn Gimming på pressekonferansen.

Mye av årsaken til årets krav er høye priser på gjødsel, strøm og drivstoff.

-Kravet uttrykker den svært alvorlige økonomiske situasjonen i landbruket. Mens behovet for egen matproduksjon har økt, står vi i fare for å redusere den i Norge,  sier Gimming.

Les hele jordbrukskravet her.

Staten kommer med sitt tilbud 4. mai.

Kontaktperson i Gartnerforbundet: Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13