I dag la regjeringen frem at eksisterende avlingsskadeordning for jordbruket skal omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Tiltaket skal gi grøntprodusentene trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste på normal måte i 2020.

I dag la regjeringen frem at eksisterende avlingsskadeordning for jordbruket skal omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Tiltaket skal gi grøntprodusentene trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste på normal måte i 2020.

Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund Katrine Røed Meberg uttrykker at vi er glad for at det legges frem en ordning for grøntprodusentene, men hun er tydelig på at en ordning må omfatte alle produksjoner innen grøntnæringen som har behov for risikoavlastning og kompensasjon. Hun sier «Det står at endringen skal gjelde frukt, bær og grønnsaker. Det er bra, men vi må forsikre oss at veksthusproduksjonene også er med»

Risikoavlastning for grøntprodusentene fra regjeringen.no

Norsk Gartnerforbund reagerte raskt

Pressemeldingen fra regjeringen kom i ettermiddag, og ettersom det var ventet en pakke som skulle gi betydelig risikoavlastning for grøntsektoren, var vi raske med å respondere med et skriftlig svar til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og Departementsråd Anne Marie Glosli. «Vi trenger forsikringer om at hele grøntnæringen tas med».

Vi uttrykte at det er bra at det er kommet tiltak, men etterlyser tydeliggjøring av at hele grøntnæringen må inkluderes, -også blomster og prydplanter.

Det er stor verdiskaping i veksthusproduksjonen i landbruket – både innen grønnsaker og blomster. Produksjon i veksthus er tydelig rammet av følger av koronarestriksjonene. Dette gjelder bemanning, og det gjelder ekstra kostnader for karantenetid, opplæring osv. Også i veksthusproduksjonen er usikkerheten rundt tilstrekkelig og kompetent bemanning en reel utfordring.

For produsentene av blomster og prydplanter

For produsentene av blomster og prydplanter er det også et klart behov for en risikoavlastning. Vi har i våre brev av 19. og 20 mars gått inn i dette og foreslått ordninger.

I vår henvendelse til Landbruks- og matministeren i dag ba vi spesifikt om at

  • Arbeidet med å dekke behovet for kompetent arbeidskraft forsterkes
  • Veksthusproduksjon tydeliggjøres i ordningen
  • Det innføres tiltak som bidrar til å redusere kostnader ved at staten dekker lønn under karantenetiden for sesongarbeidere
  • Det det lages en ordning som avlaster økonomisk risiko for blomster og prydplanteprodusentene .

Vi har bedt om tiltak for risikoavlastning legges til rette for hele grøntnæringen. Tiltak som kan kompensere for økonomisk tap som følge av koronakrisen og trygge produsentene .