Å jevnlig gjennomføre risikovurderinger er et av kravene som stilles til arbeidsgiver. I tid med pandemi stilles ekstra krav smittevern og tiltak for å hindre smitte til, mellom og fra ansatte på gården.

Risikovurderingen skal gi deg en overordnet oversikt over alle smitteveier som finnes nettopp hos deg. Vi kan ikke lage en mal som passer for alle, men vi gir deg her noen punkter som er kloke å ha med i din risikovurdering. Listen er garantert ikke uttømmende, og lokale hensyn må inkluderes.

Når du har gjort en vurdering av smitteveier og tiltak må alle ansatte instrueres. Dere har sikkert snakket om smitteverntiltak, men målet med planen er en helhetlig oversikt som alle forstår. Vi anbefaler å gjøre det så enkelt og etterlevbart som mulig. Det finnes ikke noe standard skjema, men f.eks en enkel tabell som illustrerer smittevei, årsak og tiltak, vil som regel være tilstrekkelig.

Start gjerne med å notere målet, som typisk vil inneholde elementer som at ingen produkter skal kunne være smittebærere, og at ingen personer skal bli smittet på gården. Prøv å sette opp listen først, systematisk fra når arbeidstaker kommer på jobb, eller til bolig, hvordan de skal sikre seg for lavt smittepotensiale, og hvordan de og dere gjennom arbeidsdagen skal unngå smitteveier. Eksempler på mulige punkter kan være:

 • Bolig, oppdeling i samme kohorter som på jobb
  • Regler for hygiene
  • Regler for sosial omgang og besøk, oppmuntre gjerne til besøk utendørs eller utenfor gården, hvis det er aktuelt.
 • Daglig egenvurdering av egen helsetilstand for alle ansatte
 • Lav terskel for testing
 • God håndhygiene – tilgang til håndvask/ -sprit ulike steder i anlegget
 • Maksimal avstand mellom de ansatte gjennom arbeidsdagen, eller få som jobber sammen i grupper
 • Inndeling av ansatte i arbeidslag, slik at ikke alle er nærkontakter. Da kan driften fortsette selv om en er smittet og nærkontaktene i karantene
 • Oppdeling av f.eks lunsjtid og pauser, av samme årsak
 • Minst mulig delt utstyr og redskaper
 • Økt krav til renhold av fellesområder og utstyr
 • Varelevering, servicepersonell – hvordan skal de forholde seg for ikke å smitte eller bli smittet (hygiene, masker, andre tiltak)

Flere tips finner dere her

Tips fra Arbeidstilsynet

Smittevernveileder fra Mattilsynet