Rogaland Gartnerlag

LEDER

Hallstein Aase
Åse gartneri
Åseveien 160
4343 Orre

Telefon: 90 52 44 19
E-post: hallstein.aase@hesbynett.no