OPPDATERT 29.9: Regjeringen har besluttet at sesongarbeidere som ikke kan reise hjem på grunn av koronarestriksjoner i hjemlandet, kan bli i Norge ut året.

Arbeids- og sosialdepartementet har nå publisert en forskriftsendring som åpner for at sesongarbeidere som sitter fast i Norge, kan få forlenget oppholdstillatelsen ut 2021. Det skriver regjeringen.no 

Oppdatering: Forskriftsendringen er nå publisert. NGF har kontakt med UDI vedrørende hvordan endringen skal praktiseres, men har foreløpig ikke funnet noen avklaring, utover at det i forskriftsendringen presiseres at forlenget oppholdstillatelse kan vare inntil 31. desember, og at arbeidsgiver må sende inn nytt arbeidstilbudsskjema og bekreftelse på at utlendingen fremdeles oppholder seg i Norge. Det presiseres at den ansatte kan arbeide så snart nytt arbeidstilbudsskjema og arbeidsgivers bekreftelse på at utlendingen fortsatt oppholder seg i Norge er innlevert, forutsatt at de andre vilkårene er oppfyllt.

Sesongarbeidere har tidligere kunnet forlenge opphold i Norge ut september 2021. NGF og de andre landbruksorganisasjonene har lenge jobbet med saken siden sesongarbeiderne  ikke kunne reise hjem blant annet på grunn av restriksjoner i hjemlandet. Ordningen har rammet vietnameserne spesielt.

Søknadsprosessen for gruppen vil bli forenklet, slik at UDI kan behandle søknader på en rask og effektiv måte. Nødvendig dokumentasjon som må sendes til UDI før personen igjen kan begynne å jobbe, er arbeidstilbudsbekreftelse og attest fra arbeidsgiver om at personen fremdeles befinner seg i Norge. Det er denne gangen ikke behov for en søknad, og dermed ikke heller søknadsgebyr involvert. Legg merke til at du kan sende inn to arbeidsbekreftelser, hvis den ansatte i løpet av ansettelsesperioden vil trenge å bytte arbeidsgiver.

 

 

Samarbeidspartnere

Personvern og cookies