NGF er skuffet over resultatet av EØS forhandlingene om artikkel 19. Gartnernæringen blir hardt rammet. NGF ber om møter med Stortingspolitikerne fremover.

Norsk Gartnerforbund er overrasket og skuffet over at  Norge nå har inngått avtale med EU.

I vårt tidligere møte med Landbruks- og matdepartementet  den 22. mars, var det ingen informasjon å hente, annet enn at det ikke var bestemt noe nytt forhandlingsmøte med EU.

Videre var det gitt signaler som tilsa at dersom det ikke ble inngått noen avtale i løpet av april er det heller ikke trolig at det ble behandling av Stortinget i vårsesjonen.

Det kom derfor som en stor overraskelse på oss at Norge nå har blitt enige med EU, og dessverre blir næringen vår hardt rammet.

Landbruks- og matdepartementet kommer med mer utfyllende informasjon etterhvert, dette er foreløpig  informasjon.

Avtalen rammer mange store produksjoner i landbruket:

Kvotene for blomstrende potteplanter (varenr 0602.9043) økes med 12 millioner kroner, til 20 millioner. Kvoten for grønne potteplanter (varenr 0602.9031) øker med 3 millioner kroner, til 7 millioner.

Den store økningen i tollfri kvote for potteplanter vil legge et stort press på norsk produksjon. Videre er det blitt enighet om gjensidig tollfritak for urota  stiklinger (varenr. 0602.1021 og 0602.1024).

På grønnsakssiden er kvoten for salat til industri (varenr 0705.1112 og 0705.1119) økt med 100 tonn, til 500 tonn totalt. Det ble enighet om tollfritak på noen andre varenummer som omfatter konserverte eller dampkokte grønnsaker. Det er også gitt tollfritak for bjørnebær, rips og stikkelsbær som er fryst, tilsatt sukker/søtningsstoffer  (varenr. 0811.2011, 0811.2012, 0811.2013, 0811.2092, 0811.2094 og 0811.2095) og for konserverte kirsebær og moreller (varenr. 0812.1000).

Avtalen skal godkjennes i Stortinget og i EUs ministerråd før den trer i kraft, ved forrige forhandlinger tok dette nesten 2 år.

NGF vil i tiden framover ha møter med aktuelle politikere på Stortinget for å få de til å gjøre noe med hensyn til innrømmelsene i avtalen.

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU annet hvert år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen.  Det er tidligere inngått to artikkel 19-avtaler mellom Norge og EU. Disse ble iverksatt henholdsvis 1. juli 2003 og 1. januar 2012. Den nye avtalen trer formelt i kraft når den er godkjent av begge parter. Ved forrige avtale tok dette nesten 2 år for EUs del.

Mer informasjon vil komme. Eventuelle spørsmål, kontakt Sidsel Bøckman  92217461