Gartnerbedrifter må betale 320. 000 tusen kroner i CO2- avgift i 2026 dersom regjeringen får det som de vil. Det virker helt mot sin hensikt og hindrer omstilling til miljøvennlig produksjon, sier NGF.

Den nye Ap og Sp-regjeringen la i går frem justert statsbudsjett. De kommer kritikken fra grøntnæringen delvis i møte ved at C02-avgiften blir halvert fra 20 til 10 prosent, skriver Nationen.  

Det betyr likevel en kraftig økning i avgifter for gartnere med veksthusproduksjon. NGFs beregninger viser at hver gartner i snitt må betale 32. 000 kroner i avgifter til neste år.

– Vi bad om fortsatt fritak fra CO2-avgiften slik at vi kan investere i klimatiltak og omstille næringen til nullutslipp  i 2030. Dette forslaget slår beina under omstillinga og går i stikk motsatt retning. Næringen er sliten etter år med koronapandemi og økte strømpriser, seier generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg, til Nationen.

Selv om regjeringen legger opp til at avgiften neste år blir halvert mot det Solberg-regjeringen gikk inn for, så mener regjeringen at satsene skal trappes opp til det generelle nivået i 2026. Det betyr ifølge Gartnerforbundets beregninger rundt 320.000 kroner i avgift per år per bedrift i 2026 basert på neste års CO2-pris.

Les hele saken i Nationen.