Versjon 3.0 av smittevernveilederen ble publisert 2. juli. Mattilsynet har lansert en smittevernveileder for grøntprodusenter. Veilederen har også kommet i engelsk versjon.

For å hindre spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2), som gir sykdommen covid-19, stilles det
ekstra strenge krav til smittevern hos ansatte og i befolkningen generelt. I veilederen gir myndighetene råd og informasjon om godt smittevern til norske produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet. Målet er at produksjonen skal kunne opprettholdes, alle arbeidstakere skal holde seg friske og produksjonen er trygg.

Dette er de tre viktigste tiltakene for å bremse smitte av sykdommen covid-19:

  • Syke personer skal ikke være fysisk til stede på arbeid
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

Arbeidsgivere har ansvaret for smittevern og at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og
regelverk. Man må derfor risikovurdere arbeidsmiljøet, inkludert risikovurdering av smitte. Basert på
risikovurderingen må man lage en tiltaksplan og iverksette tiltakene for å hindre smittespredning i
virksomheten.

Merk også spesielt at hjemmekarantene for utenlandske ansatte nå er 10 dager, og at ansatte i karantene ikke skal arbeide med ferdigvarer de siste to til tre dagene før levering av produktet. Veilederen inneholde vilkår for arbeid, innkvartering, hygiene og mye mer på en oversiktlig og lett forståelig måte.

Veilederen er laget av Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Stiftelsen Matmerk og Fylkesmannen i Vestland
(med faglige innspill fra Fylkesmennene i resten av landet), på oppdrag fra Landbruks- og
matdepartementet. Det er tatt utgangspunkt i mal for veiledere publisert av Folkehelseinstituttet
(FHI) 28.04.2020, og veilederen har vært på en kort høring hos FHI og i arbeidsgruppen
for grøntproduksjon der Gartnerforbundet spiller en aktiv rolle.

Veilederen er gyldig fra publiseringsdato 14.05.2020, og vil bli oppdatert fortløpende. I versjon 3.0, 2. juli, er følgende nytt:

  • Oppdatering av generell info om reisekarantene og lenke til Helsedirektoratets nettsider om reisekarantene 
  • Informasjon om mulighet for testing istedenfor reisekarantene og presisering av hva dette betyr

Veilederen kan du lese på norsk her

Veilederen finnes også på engelsk, den finner du her

Artikkelens innhold er hentet fra veilederens innledning.