Gartnerforbundet tildeler årlig midler til forskningsprosjekter og utviklingsarbeid i hagebruket. Søknadsfristen er 15. februar 2023

Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond:

NGFs FoU-fond tildeler årlig midler til forsknings- og utviklingsarbeid i hagebruket. Tildelingene går til toppfinansiering av relevante prosjekter. Søknadsfrist for neste ordinære tildeling er 15. februar 2023.

Søknader skal sendes til: ngf@gartnerforbundet.no, og merkes «Søknad NGFs FoU-fond 2023».

Alle søknader skal være kortfattet (en side). Ytterligere informasjon sendes som vedlegg. Dersom søknaden er på engelsk må det foreligge et sammendrag på norsk.

Statutter med vilkår for Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og utviklingsfond finner du her.

Kontaktperson: Tove Ladstein NGF mobil: 979 56 454