Norsk Gartnerforbund deler årlig ut midler til toppfinansiering av relevante prosjekter innen forskning- og utviklingsarbeid i hagebruket.

Frist for å søke er normalt den 15. februar, men vi åpner for innsending av søknader ut februar måned.

Har du et prosjekt du ønsker å søke midler til innen forskning- og utvikling i hagebruket? Det er ikke et krav at du er medlem i Norsk Gartnerforbund for å søke midler.

Her finner du mer informasjon om innsending.

Tildelte midler kan brukes til å løse spesifikke utfordringer i enkeltkulturer, produksjonsteknikk, regelverkstilpasning, produktutvikling og driftsøkonomiske undersøkelser, konsekvensanalyse, og til prosjekter som kan bidra til å utvikle gartneri- og hagebruksnæringen.

Søknader sendes til ngf@gartnerforbundet.no og merkes med «søknad FoU-fond 2024».

Søknaden må være kortfattet (en side). Ytterligere informasjon sendes som vedlegg. Dersom søknaden er på engelsk må det foreligge et sammendrag på norsk. Søknader må også inneholde tidsramme, budsjett, en prosjektansvarlig og selve målet. Det må også skrives en sak til publisering i bladet Gartneryrket og en status- og sluttrapport.

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med Maria Fall på e-post: maria.fall@gartnerforbundet.no eller telefon: 92 22 56 45.