Alle våre medlemmer kan søke om midler fra vårt Forsknings- og utviklingsfond (FoU). Fristen er 15. februar

FoU-fondet skal hvert år brukes til forsknings- og utviklingsarbeid i hagebruket. Tildelingene skal i første rekke gå til toppfinansiering av ønskede prosjekter.

Statutter og informasjon fås ved å ta kontakt med sekretariatet.

Kontaktperson: Tove Ladstein, tove@gartnerforbundet.no, tlf: 979 56 454

Alle søknader skal være sammenfattet på maks en side. Øvrig informasjon legges som vedlegg. Dersom søknaden er på engelsk må det foreligge et sammendrag på norsk.