Brenner du inne med gode ideer? Søk midler fra Forsknings- og utviklingsfondet i Norsk Gartnerforbund. Hvert år gir vi støtte til prosjekter som er til nytte for gartnernæringen. Søknadsfristen er 15 februar.

Forskning, forsøk og erfaringer er viktig for å bringe næringen videre. NGFs FoU-fond tilbyr toppfinansiering til utvalgte prosjekter.

Det viktigste kriteriet er at prosjektets innhold har verdi for næringen, og at resultatet gir nyttig kunnskap. Prosjektet bør resultere i en artikkel i Gartneryrket, og du kan også bli bedt om å dele resultater fra forskningsprosjektet i form av foredrag, møter etc.

Du kan ikke søke om midler som går til investering og daglig drift av egen bedrift.

Les mer om frister og søknader her. 

Statutter NGF FoU fond.

Kontaktperson: Tove Ladstein, 979 56 454