Landbruksdirektoratet har nå åpnet for at jordbruksforetak, veksthus og vanningslag kan registrere seg for å motta strømstøtte.

For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september 2022.

Strømstøtteordningen er tredelt med tre ulike søknadstyper; søknad for jordbruksforetak, søknad for veksthusforetak (én per kvartal), og søknad for vanningslag (én per periode). For å motta støtte, må du sende inn søknadsskjema som enten jordbruksforetak, veksthus eller vanningslag. Dette gjør du i et eget søknadsskjema med innlogging via Altinn.

Jordbruksforetak

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Dersom du også oppfyller vilkårene for å motta støtte som veksthus, kan du også oppgi målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din veksthusproduksjon. Du velger selv hvilken ordning du skal motta støtte fra, men du kan kun motta støtte fra én ordning av gangen.

Jordbruksforetak skal bare sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden. Registreringen gjelder da fra du registrerte deg til og med mars 2023. Registreringen må gjøres innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med andre kvartal 2022. Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler, men registreringen må være foretatt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Hvis foretaket skal gjøre endringer i registreringen må dette også gjøres innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Det vil si:

 • Registreringsfrist 30. november 2022:
  Støtte fra tredje kvartal 2022 og videre, juli 2022 — mars 2023
 • Registeringsfrist 28. februar 2023:
  Støtte fra fjerde kvartal 2022 og videre, oktober 2022 — mars 2023
 • Registreringsfrist 31. mars 2023:
  Støtte for første kvartal 2023, januar 2023 — mars 2023

Veksthus

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din veksthusproduksjon og/eller jordbruksproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Dersom du også oppfyller vilkårene for å motta støtte som jordbruksforetak, kan du også oppgi målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon. Du velger selv hvilken ordning du skal motta støtte fra, men du kan kun motta støtte fra én ordning av gangen.

Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk, hvor mye strømforbruk du har hatt per måned, og strømutgiftene du har hatt per måned på de oppgitte målepunktene. Har du finansiell sikringsavtale skal resultatet av denne lastes opp med søknaden.

Veksthus må sende inn én søknad for hvert kvartal det ønskes støtte for. Søknaden må være sendt innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk i andre kvartal 2022. For å kunne motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler må søknad være sendt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Det vil si:

 • Søknadsfrist 30. november 2022:
  Støtte for tredje kvartal 2022, juli 2022 — september 2022
 • Søknadsfrist 28. februar 2023:
  Støtte for fjerde kvartal 2022, oktober 2022 — desember 2022
 • Søknadsfrist 31. mars 2023: 
  Støtte for første kvartal 2023, januar 2023 — mars 2023

Vanningslag

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til vanning av jordbruksareal, og som du ønsker å få støtte for, og som du ønsker å få støtte for. Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk, hvor mye strømforbruk du har hatt per måned, og strømutgiftene du har hatt per måned på de oppgitte målepunktene. Har du finansiell sikringsavtale skal resultatet av denne lastes opp med søknaden.

Vanningslag må sende inn én søknad for hver periode det ønskes støtte for. Hvis foretaket skal gjøre endringer i søknaden må dette også gjøres innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Det vil si:

 • Søknadsfrist 30. september 2022: 
  Søknaden må være sendt innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med april 2022 til og med juni 2022.
 • Søknadsfrist 31. desember 2022:
  For å kunne motta støtte til strømforbruk i tidsrommet fra og med juli 2022, må søknaden være sendt innen 31. desember 2022.