Smittesituasjonen i verdens ulike land forandrer seg stadig, og land og distrikter endrer fargekode og dermed regelverk jevnlig.

Med mutasjoner, lettelser på sosiale restriksjoner og ikke minst økt reisevirksomhet svinger smittetallene mye. Den siste uken ser vi fremdeles moderat smitte i det meste av Europa, men land som Kypros, Spania og Nederland har svært urovekkende høye smittetall. Vi må forvente nye smittebølger både i Norge og andre land, noe som fortsatt vil gjøre det vanskelig å planlegge bemanningen.

Det er viktig å huske at nasjonalitet er mindre viktig enn hvor du faktisk har oppholdt deg de siste 10 dagene før innreise. Du kan bli bedt om å dokumentere eller sannsynliggjøre ditt oppholdssted de siste 10 dagene, og det er viktig å både være oppmerksom på dette, men også forberede ansatte på vei til Norge, slik at innreisen kan foregå smidig.

Sjekk de siste endringene før avreise!

Hver torsdag oppdaterer ECDC, den europeiske smittevernbyrået, sine kart og oversikt over data om smittetstatus for verdens ulike land. Det er disse dataene, sammen med særskilte vurderinger, norske myndigheter bruker når covid-19-forskriften oppdateres og norske restriksjoner blir gjeldende fra påfølgende mandag.

Den norske oversikten over hva som til enhver tid gjelder finner du på her på FHIs nettside

God informasjon om hvert enkelt europeisk land og hvilke regler som gjelder der finner du her, på reopen.europa.eu

ECDCs oversikt over europeiske smittetall finner du her

EU utarbeider liste over tredjeland som man stoler på, denne finner du her

Ukraina var blant landene som ble inkludert på EUs lister fra 15. juli, men NGF har så langt ikke lyktes med å få et godt svar fra norske myndigheter på hvorfor landet ikke er inkludert på de norske listene over «land vi stoler på».

Grønt land og grønt koronasertifikat

Reisende med godkjent koronasertifikat kan fremdeles reise nærmest fritt i Europa, mens reisende fra grønne land må være oppmerksomme på enkelte punkter. Det ene er at faktisk oppholdssted avgjør karantenestatus, spesielt er dette viktig hvis man reiser gjennom andre land. Det andre er at man må fylle inn innreiseskjema på reg.entrynorway.no og ta en hurtigtest ved grensepassering.

Reiser man fra land som ikke er grønne, eller ikke har gyldig koronasertifikat, må man fremdeles ha gyldig grunn til innreise, f.eks godkjenning fra Landbruksdirektoratet.

Pass på transfer-fellen

Reiser man fra et grønt land, men ikke er vaksinert, må man være påpasselig på hvordan reisen er lagt opp. Flyr man med mellomlanding i land/distrikt med karantenerestriksjoner vil vedkommende bli underlagt restriksjonene fra det strengeste landet. Det samme gjelder om man reiser med kollektivtrafikk, inkludert ferger for de som kjører egen bil. Det er derfor viktig å være oppmerksom på hvilke land man oppholder seg i under reisen.