Staten tilbyr en ramme på 962 millioner kroner i jordbruksforhandlingene. Det er langt lavere enn bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner. - Vi forventer en tydeligere satsning på grøntnæringen, sier NGFs leder Katrine Røed Meberg.

Staten la frem sitt tilbud i jordbruksforhandlingene  i dag tirsdag klokka 11. Den økonomiske rammen i tilbudet er 962 millioner kroner, mens jordbrukets krav var 2,1 milliarder

– Vårt førsteinntrykk er at vi savner en tydeligere satsing på grøntsektoren i tråd med Grøntutvalgets ambisjoner og anbefalinger. NGF har klare forventninger om at forhandlingene vil vektlegge viktigheten av en langsiktig satsing på utviklingen innen grøntsektoren, sier NGFs leder Katrine Røed Meberg.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier at tilbudet fra regjeringen ikke anerkjenner alvoret i den økonomiske situasjonen  som landbruket er i .

– Tilbudet vitner om stor avstand til hvordan bøndene har det og hva som skal til for å drive matproduksjon framover. Det virker ikke som om regjeringa forstår den store uroen i næringa, sier Bartnes til NTB.

Jordbruksforhandlingene er den årlige forhandlingen mellom bondeorganisasjonene og staten.

Foran hvert jordbruksoppgjør gir Norsk Gartnerforbund innspill fra gartnernæringen til Landbruks- og matdepartementet, Bondelaget og Småbrukarlaget.

Her er statens tilbud.