I dag kom staten med sitt tilbud til jordbruksforhandlingene. Klimatiltak, unge bønder og effektivisering er noe av stikkordene som går igjen. 

Pernille Rød Larsen, NGF:

Noe av tilbudets innhold som er interessant for gartnersektoren er:

-Målpris for frukt, bær og grønnsaker foreslås økt med 2,2 % og potet med 15 øre pr. kg.

-Uendret tilskudd til drenering, men fortsatt at arealer med grønnsaker, potet og korn prioriteres.

-Det foreslås å inkludere direktesalg av frukt, bær og veksthusgrønnsaker i tilskuddsgrunnlaget for distriktstilskuddet til disse produktene. Distrikstilskuddet foreslås økt for frukt og bær, inkludert pressfrukt, mest i de øvre sonene.

-Areal- og kulturlandskapstilskudd for frukt og grønt foreslås uendret.

-Bevilgningen til planteforedlingsprogrammet i Graminor foreslås økt med 3 mill kr, mens både Sagaplant og NMBUs arbeid med plantemateriale videreføres på samme nivå.

-Økt tilskudd til sertifiserts settepotetavl til 9 mill.kr.

-Tilskudd til forskning foreslås økt med 2 mill kr.

-Bedriftsrettede midler til investering og utvikling er fortsatt prioritert, ikke minst til de under 35 år, og potten foreslås økt med 55 mill kr.

-En ny pott er 5 mill. kr til utvikling av voksenagronomutdanning.

-Tilskuddet til NLR foreslås økt med 4 mill kr, der det blant annet vektlegges at styrke rådgivning på frukt og grønt grunnet gode markedsmuligheter for varene. Innenfor den totale rammen skal NLR «videreføre» arbeidet med å søke godkjenning av plantevernmidler til burk i kutlurer som dyrkes i begrenset volum i Norge («minor use»).

-Fruktlagertilskuddet blir stående og foreslås økt med 1 mill kr.

-LMD vil avvikle finansieringen av alle opplysningskontorene gjennom omsetningsavgiften.

-Velferdsordningen foreslås uendret.

Jordbruket kom med sitt krav forrige tirsdag, og nå er det opp til Bondelaget, Småbrukarlaget og staten å forhandle fram en jordbruksavtale for kommende år. Forhandlingene skal være avsluttet 15. mai.