Statens forhandlingsutvalg foreslår å styrke grunnlaget for økt produksjon av frukt og grønt gjennom satsing på forskning, utvikling og rådgivning, samt styrking av produsentøkonomien.

Staten la i dag frem sitt tilbud til jordbruksforhandlingene. Spesielt viktig for oss bør nevnes at statens forhandlingsutvalg foreslår å styrke grunnlaget for økt produksjon av frukt og grønt gjennom satsing på forskning, utvikling og rådgivning, samt styrking av produsentøkonomien.

Staten foreslår også en videreføring av energirådgivningsprosjektet, og en særskilt investeringsramme for grøntsektoren til investeringer innen grønnsaker, frukt, bær, poteter og blomster.
– Mitt første inntrykk etter å lest statens tilbud er at det virker som om at det er positiv oppmerksomhet rundt grøntsektoren. Samtidig er det viktig at det blir et løft for hele landbruket som sikrer gode produksjonsvilkår i hele landet,  sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

En av NGFs hovedprioriteringer i årets forhandlinger var bedriftsrettede midler til investeringer og utvikling. NGFs energirådgivingsprosjekt -som delvis har blitt finansiert over jordbruksavtalemidler- blir omtalt som å ha oppnådd svært gode resultater og bør videreføres. Videre understrekes et fortsatt stort behov og potensial for energirådgivning for økt klimavennlig og energieffektiv produksjon av norske mat- og prydplanter i veksthus. Det er også et betydelig potensial for utvikling av moderne teknologi i veksthus og kjølelager til effektiv og høy produksjon med utvidet sesong og mulighet for større norskandel.
Les statens tilbud her.