Regjeringen ønsker å forlenge strømstøtten til veksthus til første halvdel av 2023. Gartnerforbundet vil jobbe for at strømstøtten forlenges ut neste år.

I dag ble forslaget til Statsbudsjettet 2023 lagt frem på Stortinget. Regjeringen ønsker å forlenge strømstøtteordningen til jordbruk og veksthus til 1. juli 2023. For Gartnerforbundet blir det nå viktig å jobbe for at budsjettet setter av midler til strømstøtte for hele 2023 (som husholdningen).

Budsjettet foreslår også at CO2- avgiften på gass økes, men for veksthus er forslaget at avgiften forblir uendret (på samme nivå som 2022).

Regjeringens begrunnelsen for forslaget er situasjonen vi nå befinner oss i med svært høye energipriser.

-Vi skulle gjerne sett at avgiften forsvant. Men det er svært positivt at den fryses, i lys av de usikre tider som gartnerbransjen og landbruket befinner seg i, sier nestleder Sidsel Bøckman i NGF.

Landbruket er budsjettvinner

Landbruks – og matdepartementet utnevnes til årets budsjettvinner hvor regjeringen forslår en vekst i sektoren på 24,7 prosent til totalt 29, 5 milliarder. Det tilsvarer en vekst på 6 milliarder kroner, skriver Nationen. En stor del av veksten er en konsekvens av jordbruksoppgjøret der partene avtalte en samlet økning i inntektene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner.

-Det er viktigere enn noen gang å satse på et bærekraftig og aktivt norsk landbruk som kan levere mat til egen befolkning. Med dette budsjettet styrker regjeringen matproduksjonen og beredskapen i Norge, skriver landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen ønsker klimatiltak

I budsjettet foreslås Bionova opprettet fra 2023 med en samlet budsjett på 249,5 millioner kroner. Bionova er en del av Innovasjon Norge og skal styrke arbeidet med klimatiltak i landbruket. Videre så ønsker regjeringen at bevilgningene til Enova økes med 500 millioner kroner.

– Det er gode nyheter for landbruket. Vi er svært spente på hva denne ordningen vil bety for grøntnæringen, avslutter Bøckman.

Les forslaget til statsbudsjett her.