Norsk Gartnerforbund (NGF) er glad for at regjeringen ser mulighetene i norsk grøntnæring, sier generalsekretær i NGF Arne Kristian Kolberg

At regjeringen både ser mulighetene for økning av produksjon i norsk grøntnæring, og samtidig erkjenner svakheten i rammebetingelsene for grøntbransjen, er viktig. Rammebetingelser som styrker konkurransekraften til grøntnæringen, vil gi mulighet for økt norsk grønt som en bærekraftig produksjon og positiv bidragsyter til økt selvforsyning, sier Arne Kristian Kolberg. 

 

Det er nå avgjørende med god, løpende dialog mellom myndighetene og grøntnæringen om hvilke grøntprodukter som må ivaretas for å sikre både eksisterende produksjon og vekst av norske grøntprodukter, sier Arne Kristian Kolberg

 

Klimaavtalen er viktig i grøntnæringen og det jobbes godt for innfrielse av forpliktelsene. Norsk Gartnerforbund synes det er krevende med økning fra 8 til 15% på CO2-avgiften på gass i 2024, uten at det følger med konkrete virkemidler (investerings-støtte, rådgivning/kompetansebygging) til grøntnæringen som bidrar til å redusere CO2-utslippet, sier Arne Kristian Kolberg.