GARTNER 2016 ble en stor suksess med over 200 deltakere. Takk til alle som gjorde dette til et flott arrangement! Vi i sekretariatet gleder oss allerede til neste år og vil gjerne ha din tilbakemelding.

Send oss gjerne din tilbakemelding på vårt evalueringsskjema.

Gartneren i det grønne skiftet var årets hovedtema, hvor over 40 foredrag tok opp hvordan norsk produksjon gjennom god ressursutnyttelse kan videreutvikles til å bli enda mer grønn, spennende og sterk. Vi er en næring som setter premisser og leverer i det grønne skiftet.

Vi opplevde et supert engasjement blant både deltakere og utstillere. Takk til alle som gjorde dette til et flott arrangement, vi i sekretariatet gleder oss allerede til neste års GARTNER 2017! Send oss din evaluering, så vi kan gjøre det enda bedre neste år!

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13

Foto: Dag Eivind Gangås