Strategisk plan 2017- 2022

Norsk Gartnerforbunds visjon

Rendyrket for grøntnæringen

NGFs Kjerneverdier

 • Handlekraftig
 • Åpen
 • Kunnskapsbasert
 • Tilgjengelig

NGFs formål

NGF skal være en sterk og inspirerende interesseorganisasjon som skaper konkurransekraft og gode rammebetingelser for norske produsenter.

 • NGF skal være foretrukket som medlemsorganisasjon innen gartneri- og hagebruket
 • NGF skal representere norske produsenter som dyrker grønnsaker, poteter, blomster, stauder, trær, busker, ferdigplen og frukt- og bær på friland og i veksthus
 • NGF skal være gartnernes talerør overfor politikere og myndigheter
 • NGF skal jobbe med faglig og næringspolitisk arbeid, kunnskapsformidling, medlemsservice og tilrettelegging for produsentsamarbeid.
 • NGF skal fremme felles saker for å ivareta gartneri- og hagebruksnæringens faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Strategiske målområder

 • Gartneri- og hagebruksnæringen skal ha forutsigbare og langsiktige politiske rammebetingelser og god lønnsomhet
 • Norsk produksjon skal videreutvikles, være markedstilpasset og markedsandelen økes
 • Norsk produksjon skal være attraktiv og bærekraftig

Strategiske virkemidler

 • NGF skal ha bred kontaktflate og god kompetanse mht politisk påvirkning
 • NGF skal ha god oversikt over muligheter og utfordringer, og være en pådriver for innovasjon
 • NGF skal ha en sterk medierolle, innenfor og utenfor næringen, for å øke preferansen for norskproduserte varer
 • NGF skal ha gode og tydelige relasjoner til tilstøtende organisasjoner
 • NGF skal bidra til å definere, og være en aktiv bidragsyter i, «det grønne skifte» (bioøkonomien).