Gartnerforbundet møtte Senterpartiets finans- og næringsfraksjon på Stortinget i dag. -Vi tydeliggjorde alvoret og ba om kostnadskompensasjon som en redningsplanke for veksthusnæringen, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Gartnerforbundet møtte i dag Senterpartiets finans- og næringsfraksjon på Stortinget. Våre beregninger av energibruk, kostnader og hvilke økonomiske konsekvenser dette får for bedriftene kom klart fram i møtet.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Gartnerhallen var også representert i møtet. Organisasjonene ble bedt om å orientere om situasjonen, og vi fikk spørsmål fra politikerne. Både om det store bildet og den konkrete situasjonen som ble gjennomgått.

Sp- politikerne Geir Pollestad, Kjersti Funderud Wøyen, Willfred Nordlund og Geir Indrefjord deltok i møtet på Stortinget.

NGF tydeliggjorde alvoret og sa at vi nå trykker på den røde knappen. Igjen ba vi om kostnadskompensasjon og NGF vil bidra med grunnlagsinformasjon som tall og fakta etter hva politikerne har behov for.

– Det var bra at vi fikk et slikt møte, og det gir oss mulighet til å påvirke videre med en uavkortet styrke for å få til en redningsplanke for veksthusnæringen, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Varslet om krisen i lang tid

Gartnerforbundet har i lang tid varslet både myndigheter og politikere om konsekvenser av strømkrisen.  Vi har tidligere sendt brev til både Næringskomiteen, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet og vi har orientert Næringsdepartementet slik at det ikke har vært noen tvil om alvoret i situasjonen.

Vi har bedt om flere tiltak som blant annet en kompensasjonsordning, da det er behov for økonomisk støtte for å redde bedrifter og arbeidsplasser. Vi har også tipset media om konsekvenser som avbrudd og nedleggelser, nedskalering av norsk produksjon og bortfall av arbeidsplasser. Konsekvensene er av både kortsiktig og langsiktig karakter.