Reglene for strømstøtten er på plass, med ny midlertidig forskrift. Ordningen med strømstøtte til aktive jordbruksforetak og veksthus er med dette forlenget.

Regjeringen viderefører strømstøtten til jordbruk og veksthusnæringen, inkludert blomsterproduksjon i veksthus og vanningslag. Det er få endringer i forskriften, utover at det nå blir en søknadsbasert ordning. Den midlertidige ordningen med strømstøtte til aktive jordbruksforetak og veksthus er forlenget, og gjelder for april 2022 til mars 2023. Den nye ordningen inkluderer vanningslag, hvor støtteperioden gjelder for april 2022 til oktober 2022. Detaljene vil fremkomme i søknadsskjema når Landbruksdirektoratet publiserer dette. Forskriften som skal videreføre strømstøtten til jordbruksareal og veksthus og vanningslag for perioden april 2022 til ut mars 2023 er fastsatt fra 1. juli 2022. I fastsettelsesbrevet fra departementet fremgår det hva som omfattes og hvordan produsentene skal få strømstøtte og hvordan denne skal beregnes.

Du finner informasjonen på myndighetenes nettsider. NGFs bedriftsmedlemmer har også fått informasjon tilsendt på epost.

 

Bedriftsmedlemmer av NGF kan ta kontakt med fagansvarlig Sidsel Bøckman for spørsmål om ordningen