- Svært gode nyheter fra regjeringen. Det gir næringen nødvendig forutsigbarhet i lang tid fremover, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF.

Oppdatering 14.juni: Regjeringens forslag om strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag ble vedtatt av Stortinget 12.juni 2023. Se informasjon og søknadsskjema her

Strømstøtteordningen for jordbruksforetak, veksthus og vanningsanlegg videreføres på samme måte som den fungerer i dag.

Det har Gartnerforbundet fått bekreftet etter kontakt med Landbruks- og matdepartementet i dag.

– Vi er glade for å ha blitt hørt. Vi har jobbet for en slik løsning i lang tid, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Grøntnæringen har høye ambisjoner om bærekraftig, økt produksjon og bidra til viktige samfunnsmål som sunnere kosthold, matberedskap, verdiskaping og levende landbruk.

– For å lykkes må vi ha forutsigbare rammebetingelser som gir tilstrekkelig lønnsomhet i produksjonen. Vi er derfor takknemlig og lettet etter at vi nå har fått vite at strømstøtten forlenges i ett og halvt år, fortsetter Meberg.

Langsiktig arbeid

Allerede i desember i fjor skrev Gartnerforbundet brev til landbruks- og matminister Sandra Borch om at en velfungerende strømstøtteordning for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er helt nødvendig for å sikre og opprettholde norsk grøntproduksjon.

Etter nyttår har vi videre vært i møte med både Per Olav Tyldum (Sp) og Per Vidar Kjølmoen (Ap) – begge fra Næringskomiteen – og tatt opp næringens usikkerhet for kommende kostnader etter 1. juli og argumentert for nødvendig forutsigbarhet rundt strømkostnadene.

Les mer om Regjeringens forlenget støtte til jordbruket.