- Svært gode nyheter fra regjeringen. Det gir næringen nødvendig forutsigbarhet i lang tid fremover, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF.

Strømstøtteordningen for jordbruksforetak, veksthus og vanningsanlegg videreføres på samme måte som den fungerer i dag.

Det har Gartnerforbundet fått bekreftet etter kontakt med Landbruks- og matdepartementet i dag.

– Vi er glade for å ha blitt hørt. Vi har jobbet for en slik løsning i lang tid, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Grøntnæringen har høye ambisjoner om bærekraftig, økt produksjon og bidra til viktige samfunnsmål som sunnere kosthold, matberedskap, verdiskaping og levende landbruk.

– For å lykkes må vi ha forutsigbare rammebetingelser som gir tilstrekkelig lønnsomhet i produksjonen. Vi er derfor takknemlig og lettet etter at vi nå har fått vite at strømstøtten forlenges i ett og halvt år, fortsetter Meberg.

Langsiktig arbeid

Allerede i desember i fjor skrev Gartnerforbundet brev til landbruks- og matminister Sandra Borch om at en velfungerende strømstøtteordning for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er helt nødvendig for å sikre og opprettholde norsk grøntproduksjon.

Etter nyttår har vi videre  vært i møte med både Per Olav Tyldum (Sp) og Per Vidar Kjølmoen (Ap) – begge fra Næringskomiteen – og tatt opp næringens usikkerhet for kommende kostnader etter 1. juli og argumentert for nødvendig forutsigbarhet rundt strømkostnadene.

Les mer om Regjeringens forlenget støtte til jordbruket.