Strømstøttetaket for gartnere og bønder vil føres videre for første halvår 2023. - Enormt viktig for gartnerne i en utfordrende tid, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

– Vi er veldig lettet over at taket på 60.000 kWt videreføres. Det virket ganske umulig å sette ned taket midt i lagringssesongen med tanke på bøndene og nasjonale mål om satsing på økt grøntproduksjon og selvforsyning,  sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

I dag ble det klart at Ap, SV og Sp går sammen om å sikre strømlette for landbruket første halvdel av 2023, skriver Nationen.

Taket forblir på 60 000 kWt for primærprodusenter, og saken blir vedtatt i Stortinget senere i dag.

Samlet organisasjonsliv har jobbet for saken

– Det var godt å få landet dette da strømstøtten er så viktig for bøndene som har høstet og lagt varene sine på lager. Flere med oss har jobbet for saken, og heldigvis ble det en løsning, fortsetter Meberg.

Gartnerforbundet har jobbet med saken over lang tid, og det er en stor lettelse av vi nå er blitt hørt.

 Regjeringen vil nedjustere taket på strømstøtte i statsbudsjettet.