Onsdag 14. juni var det ekstraordinært årsmøte/stiftelsesmøte, i Norsk Gartnerforbunds kulturklubb for juletre og pyntegrønt.

Onsdag 14. juni ble ekstraordinært årsmøte/stiftelsesmøte avholdt for juletreprodusentene i Gartnerforbundets kulturklubb for juletre og pyntegrønt.
Det ble vedtatt å videreføre næringens samlede navn: Norsk Juletre. Dette er en hyllest til det som har vært i produsentenes fortid, og det som skal bygges, under Norsk Gartnerforbunds paraply.
Kulturklubben Norsk Juletres styre består nå av:
  • Styreleder: Knut Olav Skrindo
  • Nestleder: Fredrik Gedde
  • Styremedlem: John Anders Schei
    1. vara: Birgit Hagalid
    2. vara: Karl Henrik Hals
Disse vil nå arbeide sammen med Norsk Gartnerforbund for å få gi næringen best mulig forutsetninger og muligheter i juletre og pyntegrønt produksjonen.