Forskning

Søknadsfrist for FoU-fondet

Søknadsfrist for FoU-fondet

Norsk Gartnerforbunds forsknings- og utviklingsfond har søknadsfrist 15. februar. Fondet skal brukes til prosjekter i hagebruket. Vi ser frem til søknader med spennende nytenkning!Les mer