grøntutvalget

Første møte i grøntutvalget er gjennomfort

Første møte i grøntutvalget er gjennomfort

– Frukt og grøntsektoren er i vekst og det ligger et stort potensial for økt norskandel. Utvalget har fått et bredt mandat, så dette blir et viktig og spennende arbeid for norsk landbruk, sier Bollestad.Les mer