korona

NGF i møte med lokallagene om koronasituasjonen

NGF i møte med lokallagene om koronasituasjonen

Sist uke arrangerte NGF et ekstraordinært møte for våre lokallag. Hensikten var at lokallagene skulle få stille spørsmål, å gi informasjon om status for viktige saker relatert til koronautbruddet og NGFs arbeid og resultater for medlemmene og grøntnæringen.Les mer