lærling

Gjennomslag for nytt gartnerutdanningsløp!

Gjennomslag for nytt gartnerutdanningsløp!

Utdanningsdirektoratet har nettopp bestemt at en ny modell for utdanning i gartnerfaget skal sendes ut på høring. Dette kan bety at bransjen nå vil få en ny gartnerutdanning med læretid og fagbrev.Les mer