Næringspolitikk

Flere møter på Stortinget i vinter

Flere møter på Stortinget i vinter

- Ingen organisasjon står mer på krava for frilands - og veksthusprodusenter enn Norsk Gartnerforbund, sier NGF-styreleder Eystein Ruud. I vinter har vi hatt flere enkeltmøter med politikerne fra Næringskomiteen på Stortinget.Les mer

Innspill til den nye Jordbruksmeldingen

Innspill til den nye Jordbruksmeldingen

NGF kommer med klare innspill til den nye Jordbruksmeldingen i dag. Flere virkemidler for økt rekruttering til næringen, styrkende tiltak for blomster og prydplanter samt en handlingsplan for grøntsektoren, var noen av våre innspill til Næringskomiteens åpne høring på Stortinget i dag. Landbruksmeldingen legges frem 7. mars.Les mer

Grøntnæringen i den nye landbruksmeldingen

Grøntnæringen i den nye landbruksmeldingen

Mer konkurransedyktig næring og mer markedsretting i landbruket er klare signaler fra regjeringen i den nye landbruksmeldingen. For grøntnæringen gis det bla uttrykk for at jordbruksforhandlingene skal bestå. Mer fokus på klimatiltak og effektivitet er gjennomgående, men inntektsmålet består.Les mer

Gartneren i det grønne skiftet

Gartneren i det grønne skiftet

- Vi jobber for verdens beste bransje, med verdens beste produkter. Les hva generalsekretær Katrine Røed Meberg sier om GARTNER 2016 til Nationen.Les mer

– Miljødebatten bør over frå Tesla til landbruk

– Miljødebatten bør over frå Tesla til landbruk

– Miljødebatten bør over frå Tesla til landbruk, sier NGF- styreleder Eystein Ruud i dagens Nationen. Han sier at norske gartnarar kan bidra kraftig til det grønne skiftet om politikerne legger rammevilkårene til rette.Les mer

Statsbudsjettet for 2017

Statsbudsjettet for 2017

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2017 innebærer økning i CO2-avgiften på fyringsolje. CO2-avgiften for LPG og naturgass prisjusteres og veksthusnæringens fritak for CO2-avgift opprettholdes. Det foreslås også at aksjeselskap skal få jordbruksfradrag og at blomsterproduksjonen skal omfattes av fradraget.Les mer

Nye endringer i årets KSL-sjekkliste

Nye endringer i årets KSL-sjekkliste

I årets KSL-sjekkliste er det gjort flere endringer, og den sendes ut på papir for siste gang. Sjekklista samler alle lover og regler som bonden må følge, og oppdateres i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, faglagene og varemottakene.Les mer

Nasjonal strategi for pollinatorer

Nasjonal strategi for pollinatorer

Regjeringen skal lage en nasjonal strategi for å sikre mangfoldet av villbier og andre pollinerende insekter. NGF har kommet med sine innspill. - Å ta vare på pollinatorene har en egenverdi, samtidig kan vi se det som en del av en lønnsom strategi, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.Les mer