Nyheter

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret

26. april la jordbruket fram sitt krav til årets jordbruksoppgjør, og i dag 6. mai la staten fram sitt tilbud. Neste steg er eventuelle forhandlinger, med mål om en avtale innen utgangen av 16. mai.Les mer

Valgkomitéen ønsker innspill

Valgkomitéen ønsker innspill

29. og 30. august er det representantskapsmøte i Norsk Gartnerforbund, og vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til valgkomitéen på kandidater som kan sitte i hovedstyret, ulike utvalg og organisasjons- og vedtektskomitéen.Les mer

Mange besøkende på Hagemessen

Mange besøkende på Hagemessen

12-14. april var det Hagemesse på Nova Lillestrøm, og over 19 000 personer var innom i løpet av helga. Opplysningskontoret for blomster og planter var til stede under messen for å fremheve norsk produksjon.Les mer

Ny generalsekretær i Norsk Gartnerforbund

Ny generalsekretær i Norsk Gartnerforbund

Morgan Andersson (50 år) ble nylig tilsatt i stillingen som generalsekretær i Norsk Gartnerforbund. Han arbeider i dag som daglig leder i Fjellhammer IL, og tiltrer stillingen senest 1. juni.Les mer

Innspill til jordbruksoppgjøret 2024

Innspill til jordbruksoppgjøret 2024

Onsdag 6. mars la Gartnerforbundet fram sine innspill til jordbruksoppgjøret i møter med Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet. Fredag 8. mars blir det møte med Norsk Bonde- og Småbrukarlag.Les mer