Nyheter

GARTNER 2020: Grøntsektoren mot 2035

GARTNER 2020: Grøntsektoren mot 2035

Vi har den glede å invitere til det 6. GARTNER-seminaret; grøntnæringenes eget fagseminar. Årets tema er "Grøntsektoren mot 2035 - hvordan nå målet om 50% vekst?", der vi følger opp Traaseth-utvalgets rapport ved samme navn.Les mer

NGF i møte med lokallagene om koronasituasjonen

NGF i møte med lokallagene om koronasituasjonen

Sist uke arrangerte NGF et ekstraordinært møte for våre lokallag. Hensikten var at lokallagene skulle få stille spørsmål, å gi informasjon om status for viktige saker relatert til koronautbruddet og NGFs arbeid og resultater for medlemmene og grøntnæringen.Les mer