Nyheter

Kan bli dramatisk for grøntnæringen

Kan bli dramatisk for grøntnæringen

Regjeringen nedjusterer taket på strømstøtte i statsbudsjettet. - Ikke til å tro. Mange sitter nå igjen med svarteper, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF.Les mer

Webinarer for NGFs medlemmer

Webinarer for NGFs medlemmer

Webinarene for våre medlemmer er i gang igjen! Vi lover inspirasjon og et bredt spekter av tema. 15. november går første kurs om strømkostnader og låneordninger.Les mer

Det store energibildet

Det store energibildet

Hva gjør grøntbransjen i dagens situasjon med ekstreme energipriser? Hør hva Statkraft sier om saken på GARTNER 2022. Det er ikke for sent å melde seg på!Les mer

Hvordan ligge et hestehode foran?

Hvordan ligge et hestehode foran?

Hvordan kan gartnerne øke konkurransekraften i et voksende marked preget av stadig større mengder import? På GARTNER 2022 svarer Ivar Pettersen fra NIBIO på nettopp det.Les mer

Radioaktivitet og atomberedskap

Radioaktivitet og atomberedskap

Radioaktivt nedfall i våre områder kan føre til forurensning av både produksjonen og drikkevann. Les hvilke tiltak som gjelder for atomberedskap.Les mer

Bærekraft – har vi noe å lære av EU?

Bærekraft – har vi noe å lære av EU?

EUs nye jordbruksstrategi skal fremme et bærekraftig matvaresystem. Hvordan kan den påvirke Norges landbrukspolitikk, spør foredragsholder Henrik Einevoll fra LMD på GARTNER 2022Les mer