Nyheter

Ikke forslag til torvforbud for grøntnæringen

Ikke forslag til torvforbud for grøntnæringen

Rapporten «Forslag til plan for utfasing av torv» som Miljødirektoratet i fjor fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utforme, inneholder ikke en tidfestet plan for utfasing av dyrking i jordblandinger med torv.Les mer

Landbrukets klimaplan lansert

Landbrukets klimaplan lansert

Klimaplanen er ambisiøs, og består av 8 satsingsområder og har som mål å kutte i utslipp, og øke lageret av karbon i jorden tilsvarende 4-6 millioner tonn CO2-ekvivalenter.Les mer