Nyheter

Tomatkonferansen 2021

Tomatkonferansen 2021

- Takk for den viktige jobben dere gjør, kjære gartnere! Generalsekretær Katrine Røed Meberg snakket om mangel på arbeidskraft under pandemien og hvor utfordrende situasjonen har vært for norske gartnere.Les mer