Nyheter

NGF i møte med lokallagene om koronasituasjonen

NGF i møte med lokallagene om koronasituasjonen

Sist uke arrangerte NGF et ekstraordinært møte for våre lokallag. Hensikten var at lokallagene skulle få stille spørsmål, å gi informasjon om status for viktige saker relatert til koronautbruddet og NGFs arbeid og resultater for medlemmene og grøntnæringen.Les mer

Ikke forslag til torvforbud for grøntnæringen

Ikke forslag til torvforbud for grøntnæringen

Rapporten «Forslag til plan for utfasing av torv» som Miljødirektoratet i fjor fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utforme, inneholder ikke en tidfestet plan for utfasing av dyrking i jordblandinger med torv.Les mer

Landbrukets klimaplan lansert

Landbrukets klimaplan lansert

Klimaplanen er ambisiøs, og består av 8 satsingsområder og har som mål å kutte i utslipp, og øke lageret av karbon i jorden tilsvarende 4-6 millioner tonn CO2-ekvivalenter.Les mer