torv

Ikke forslag til torvforbud for grøntnæringen

Ikke forslag til torvforbud for grøntnæringen

Rapporten «Forslag til plan for utfasing av torv» som Miljødirektoratet i fjor fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utforme, inneholder ikke en tidfestet plan for utfasing av dyrking i jordblandinger med torv.Les mer