I regjeringens pressekonferanse 26. juni ble flere lettelser på reiserestriksjonene lansert.

Testing av arbeidstakere

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte mandag 22. juni et annet unntak fra karanteneplikten for arbeidsreisende fra EØS/Schengen-området. Arbeidstakere som er bosatt i Schengen- og EØS-områdene og kommer til Norge for å jobbe, kan slippe karantene ved negative tester på SARS-CoV-2. Dette vil også gjelde for arbeidstakere fra områder i Europa som ikke har en tilfredsstillende smittesituasjon fra 15. juli.

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas dag fem etter ankomst. Frem til første negative test, har personen karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge, men må være i karantene på fritiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. Det er arbeidsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Det er opp til arbeidsgiveren om en slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid for dem.

Løpende evaluering av smitterisiko i ulike nasjoner

– Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en oversikt over hvilke land og områder som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Denne vil bli oppdatert hver 14. dag og inkludere Norden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon. Utenriksdepartementet vil ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene.

Mer om regjeringens lettelse på reiserestriksjonene kan du lese her.

Samarbeidspartnere

Personvern og cookies