Velkommen til Tomatfestivalen 2019! Årets festival blir arrangert 15.-18. august på Finnøy. NGF holder foredrag om bærekraftig tomatproduksjon.

Fredag 16. august starter Tomatfestivalen med Tomatkonferansen på Utsyn Misjonssenter. Her vil Anders Sand i NGF holde et foredrag om bærekraftig tomatproduksjon og tekniske muligheter. Se link til festivalen her.

Kontaktperson: Sidsel Bøckman, sidselb@gartnerforbundet.no, tlf: 92 21 74 61