Leder:
Tom-Arild Bekkeheien
Styremedlem:
Ola Sunde
Styremedlem:
Paul Østebø
Styremedlem:
Kjell Arne Tjøstheim
Sekretær:
Mona Nordli