- Takk for den viktige jobben dere gjør, kjære gartnere! Generalsekretær Katrine Røed Meberg snakket om mangel på arbeidskraft under pandemien og hvor utfordrende situasjonen har vært for norske gartnere.

Tomatfestivalen er sparket i gang. På Tomatkonferansen snakket NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg om hvordan mangel på arbeidskraft har skapt utfordringer for gartnerne under pandemien. Hun roste produsentene for deres utholdenhet og viljestyrke.

– Kort oppsummert har 2021- sesongen så langt har vært svært utfordrende for grøntprodusentene, og da spesielt med tanke på mangel på arbeidskraft, økte kostnader, arbeid og bekymringer. Pandemien har satt sine tydelige spor.

– Jeg tror dessverre at vi må belage oss på at pandemiens etterdønninger vil være med oss i en tid fremover og at vi må jobbe med å redusere risikoen for å bli stående i en slik situasjon igjen. Bransjen er sårbar med tanke på mulighetene for å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. En ting er om Norge friskmeldes i september, en helt annen er smittesituasjonen i resten av verden og reisemulighetene det medfører. Mange er bekymret hva dette vil kunne få av følgekonsekvenser også neste sesong.

– Vi må være forberedt, og myndighetene må ha på plass et system som vi kan leve med. Karantene og testing kan bli nødvendig også i situasjoner fremover, og det vil være bedre enn stengte grenser.