Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund Katrine Røed Meberg mener det ikke finnes gode alternativer for torv til bruk i produksjon av planter og grønnsaker.

– Torv er viktig som et unikt vekstmedium for blant annet potteplante- og planteskoleprodusentene. Før restriksjoner eller eventuelt forbud iverksettes må det finnes tilstrekkelig gode alternativer som har de nødvendige egenskapene for god vekst og som er mer klimavennlige.

Det sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norges Gartnerforbund til Nationen.  Uttak og bruk av torv kan bli utfaset innen få år, det vil få konsekvenser for produsenter av blant annet blomster og grønnsaker.

– Vi er opptatt av at norsk produksjon skal være bærekraftig. Det skal tas klima og miljøhensyn, men samtidig må norsk produksjon være konkurransedyktig, det vil si at det må konkurreres på like vilkår som importen, sier Røed Meberg.

Mangler alternativer

Hun mener det per nå ikke finnes produkter som fungerer like godt som torv.

– Vi er ikke kjent med at dette finnes i dag. Vi vil sette i gang en større undersøkelse for å finne ut av dette. Samtidig er vi i ferd med planlegging av et prosjekt for å undersøke mulige alternativer, sier hun.

– Generelt sett mener jeg at det her trekkes forhastede konklusjoner og at konsekvensene ved innføring av et forbud uten alternativer på plass rammer norsk produksjon hardt, legger Røed Meberg til.

Selger mye torvbaserte produkter

Knut Tveit er kategoriansvarlig for planter, blomster, jord/gjødsel og frø/løk hos Hageland, en kjede som har over 100 hagesentre rundt omkring i landet. Han forteller at torv er en viktig del av deres sortiment.

– I våre sekkevarer med jord, er hovedbestanddelen torv. Vi brukte om lag 50.000 kubikkmeter med torv i våre jordblandinger i 2018. Det er ulik tilsetningsgrad av torv. Vi øker andelen av komposter hvert år, men torven sin egenskap er uovertruffen når det gjelder sammensetning med andre faktorer, sier Tveit.

Han forteller at Hageland har forsøkt å bruke kokosfiber, men har valgt å fase ut dette. Han sier det er vanskelig å finne produkter som er like stabile som torv.