Du kan få oppholdstillatelse som sesongarbeider hvis du skal gjøre en jobb som bare kan gjøres på en spesiell tid av året, eller du skal være ferievikar for en fast ansatt.

Oppholdstillatelse for sesongarbeid for borgere fra Vietnam

Vietnamesiske myndigheter har åpnet for kommersiell flytrafikk igjen. Det betyr at det ikke lenger er praktiske hindringer i forbindelse med koronasituasjonen for å returnere etter endt opphold i Norge.

UDI behandler nå søknader om oppholdstillatelse som sesongarbeid for vietnamesiske borgere på samme måte som før pandemien.

Hvis alle krav for sesongarbeid oppfylt, kan vi nå gi oppholdstillatelse for vietnamesiske borgere som er i utlandet.

Les mer på UDIs hjemmesider.

 

Kontaktperson i NGF: Tove Ladstein, mobil: 979 56 454