OPPDATERT: Flyktninger fra Ukraina kommer til Norge i stadig større antall. Norge anser Ukraina som et utrygt land og vil innvilge kollektiv beskyttelse.

Med en strøm av flyktninger ut av Ukraina, har en del også funnet veien til Norge og til produsenter i grøntnæringen. Mange gartnere har nå åpnet disponible boliger og det ventes utålmodig på at personene skal få lov til å normalisere hverdagen gjennom skole og jobb. I skrivende stund mangler offisielle vedtak fra norske myndigheter på mange punkter.

Utreiseplikten for ukrainere er suspendert, hvilket betyr at de som kommer til Norge ikke kan returneres, og at ukrainske borgere som befinner seg i Norge på lovlig opphold ikke må returnere når perioden de har tillatelse til å være her går ut. Videre har man innvilget kollektiv beskyttelse, noe som medfører at man ved asylsøknad får en sterkt forenklet søknadsbehandling. Ukrainere som reiser til Norge må ha grunn til lovlig opphold, og dette kan være ulike oppholdstillatelser (f.eks sesongarbeider eller fagarbeider), innreise ved biometrisk pass, eller asylsøknad. Så langt har det kun vært nasjonalt mottakssenter i Råde som har tatt i mot asylsøkere, men fra onsdag 16. mars vil politidistrikter i andre landsdeler også kunne ta i mot disse. Du finner informasjon om dette i denne artikkelen på regjeringen.no

Registrering og arbeidstillatelse

Norge har på nåværende tidspunkt ikke fått opp et system for å registrere ukrainere som allerede har ankommet Norge, eller som har oppholdstillatelser som går ut, uten å ha søkt asyl, men det vil antagelig bli nødvendig at disse registreres når systemene er klare for dette. Har du boliger forøvrig som du ønsker å stille til disposisjon for flyktningene kan du ta kontakt med din kommune.

Personer med allerede innvilget oppholdstillatelse som f.eks sesongansatt eller fagarbeider har ingen endringer i sine tillatelser. Når tillatelsen går ut har man ikke plikt på å returnere til Ukraina, fordi utreiseplikten er suspendert. Det er imidlertid på nåværende tidspunkt ikke avklart hvordan personer som befant seg i Norge før 24. februar skal forholde seg.

Nye ukrainere i Norge kan søke kollektiv beskyttelse. Hvor land tid det vil ta å få søknad behandlet er foreløpig usikkert, da mange prosesser nå etableres og forsterkes. Les på UDI.no om Rettigheter og plikter for personer med innvilget kollektiv beskyttelse, der det blant annet er beskrevet følgende:

  • Tillatelsen for kollektiv beskyttelse er tidsbegrenset og gis for ett år av gangen i inntil tre år.
  • Du har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester (eksternt nettsted).
  • Du har rett til å jobbe i Norge.
  • Barna dine har rett til barnehageplass og skolegang.
  • Hvis du er mellom 18 og 55 år har du rett og plikt til å følge introduksjonsprogram, som blant annet omfatter opplæring i norsk og samfunnsfag. Hvis du er over 55 år, kan du fortsatt ha rett til å delta på introduksjonsprogram, det kan kommunen du blir bosatt i svare på.

Ny informasjon blir fortløpende tilgjengelig på UDIs side om informasjon for ukrainske flyktninger

Flyktninger og asylsøkere i Norge kan også ha rett til helsehjelp. Les om dette i denne artikkelen fra HelseNorge. Artikkelen er tilgjengelig på flere språk.

 

Kontaktperson i NGF: Tove Ladstein