Sesongarbeidere fra Ukraina kan likevel fortsette å jobbe mens de venter på ny oppholdstillatelse. - Svært gledelig at regjeringen snur i saken, sier arbeidslivsansvarlig Tove Ladstein i Gartnerforbundet.

Ukrainske sesongarbeidere får kollektiv beskyttelse i Norge og får likevel fortsette i jobber de har, skriver regjeringen.no.

Regjeringen tar sikte på å fremme en kongelig resolusjon om utvidelse av ordningen i statsråd 29. april.

-Det er svært gledelig at regjeringen snur i saken. Dette løser situasjonen for mange av våre gartnerier og ikke minst for ukrainerne selv, sier arbeidslivsansvarlig Tove Ladstein i Gartnerforbundet.

Før påske ble det klart at sesongarbeidere fra Ukraina med utgått arbeidstillatelse måtte registrere seg ved et flyktningmottak mens de ventet på ny arbeidstillatelse. Gartnerforbundet omtalte dette som meningsløst til NRK.

Ansvarlig for arbeidsliv Tove Ladstein i Gartnerforbundet.

Under pandemien valgte norske myndigheter å innføre en enkel mulighet for å forlenge oppholdstillatelsen for utlendinger som ikke kan returnere til hjemlandet. Gartnerforbundet gikk tidlig ut og anmodet allerede 4, mars regjeringen om at tilsvarende ordning burde bli innført også i krigssituasjonen.

Nå foreslår regjeringen å utvide ordningen om midlertidig kollektiv beskyttelse til å gjelde også andre grupper. En utvidelse av ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse vil også omfatte personer som er i Norge som sesongarbeidere.

Denne løsningen vil bidra til at gruppen blir asylsøkere.

– Personer som gis beskyttelse i Norge, kan arbeide her uten særskilte begrensninger. En oppholdstillatelse etter reglene om beskyttelse gir også flere rettigheter i Norge enn en sesongtillatelse. For eksempel gir den rett til familieinnvandring og til å delta i introduksjonsprogrammet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til regjeringen.no.

11. mars i år iverksatte regjeringen en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Ordningen var primært for ukrainske borgere bosatt i Ukraina før 24. februar 2022.

– Ettersom tiden går, opplever nå flere personer fra Ukraina som allerede var i Norge da Russland invaderte Ukraina, at deres midlertidige oppholdstillatelse i Norge utløper og ikke kan fornyes. Regjeringen er derfor i gang med å vurdere utvidelser i personkretsen som omfattes av ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Tillatelsen kan også fornyes dersom situasjonen i Ukraina vedvarer.

– Et midlertidig unntak fra kravet om oppholdstillatelse vil sikre at sesongarbeidere likevel kan fortsette å jobbe hos samme arbeidsgiver for å tjene penger til livsopphold mens de venter på ny oppholdstillatelse, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Regjeringen tar sikte på å fremme en kongelig resolusjon om utvidelse av ordningen i statsråd 29. april.

Samarbeidspartnere

Personvern og cookies