NGF jobber for utdanning og rekruttering innen gartnerifag og har den senere tid hatt møter der vi sammen med et utvalg ønsker å få i gang et prosjekt for å sikre gartnerutdanning fremover.

I dag hadde NGF møte med Alf Erik Finsrud som jobber for Opplæringssenteret for Naturbruksfag i Lier. Han ga oss en orientering om prøveordningen med 2+2 – lærlingeopplegget med fagbrev. Det er positivt at flere gartnere er med i denne ordningen. Vi hører gjerne fra dere hvilken erfaringer dere har gjort dere så langt.

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13