Utenlandske ansatte i norske gartneri- og hagebruksbedrifter har fremdeles lov til å reise inn til Norge. Dette gjelder både innbyggere fra EØS og resten av verden, når alle papirer er i orden. Denne artikkelen er oppdatert per 31. mars 2020.

Arbeidskraft til Norge er ikke begrenset til land innenfor EØS og Schengen

Det har tidligere sett ut som det umulig for arbeidstakere fra land utenfor EØS og Schengen å få tillatelse til å reise inn til Norge. Det er nå avklart med Bondelagets advokat at alle arbeidstakere som har oppholdstillatelse og andre nødvendige dokumenter i orden kan komme inn i Norge. Dette gjelder også arbeidere som kommer fra land utenfor EØS og Schengen f. eks Ukraina og Vietnam.

På pressekonferanse 30. mars ble det opplyst at UD igjen vil begynne å behandle visumsøknader igjen, og de bekreftet at innreise for innbyggere fra EØS og blant annet Ukraina vil tillates innreise. UDI har lagt ut en liste over nasjoner hvis innbyggere kan reise til Norge uten visum. EØS-borgere som allerede har eller senere inngår en arbeidsavtale kan ikke nektes innreise. Vietnamesere og filippinere vil fremdeles trenge visum og er ikke omfattet av denne endringen. Vi jobber videre for å finne løsninger til den problemstillingen.

Dokumentasjon

Det som er viktig at den som som kommer har med seg god dokumentasjon. Dokumentasjon som må være med er: Arbeidskontrakt, oppholdstillatelse, pass, reiserute og reisemåte, D-nummer hvis man har dette, kontaktinformasjon til arbeidsgiver og en redegjørelse for karanteneforhold. Grøntkort har også vist seg anvendelig å ha med hvis man har det.
Mer informasjon og råd finner du her på bondelagets hjemmeside. Der ligger også en mal som kan brukes for bekreftelse fra arbeidsgiver om arbeidets form og viktighet.

Praktiske reisemuligheter

Hvordan og om reise praktisk lar seg gjøre vil være avhengig av reglene i de ulike landene. De nordiske landene og Tyskland er åpne for transitt per 24.03.2020. Flere land har innreiseforbud (f.eks Polen, Vietnam, Ukraina, Baltikum m.fl.), men de har ikke utreiseforbud.

Det er også viktig å sjekke om det finnes reisetilbud. Mange fly, tog, busser og fergeforbindelser er stengt.
Vi oppfordrer at arbeidsgiver sjekker forhold i utreiselandet sammen med arbeidstaker da ting kan endre seg fort i disse dager. På denne siden fra regjeringen.no finner du oppdaterte reiseråd for ulike land

Spørsmål og svar om innreise til Norge fra regjeringen.no (engelsk)

Spørsmål og svar på koronasituasjonen fra regjeringen.no (engelsk)

UDI informasjon om korona og innreise/utreise (engelsk)

NGF understreker at reise mellom land er et komplisert tema i koronatider, og at hver enkelt bedrift må sjekke nøye at ansatte som prøver å reise mellom Norge og sine hjemland må undersøke reiseruten og være nøyaktig med nødvendig dokumentasjon.